Галерија Самовила

На патот за Вевчанските извори, во куќа со карактеристична Вевчанска архитектура се наоѓа Галерија Самовила. Галеријата претставува објект каде што можат да се најдат стари предмети-антиквитети, рачни изработки , уметнички слики, резби и дел од вевчанското материјално културно наследство